Volg je hart

Het belangrijkste materiaal dat we bij het sporten gebruiken is ons lichaam. We moeten er dan ook extra zorg voor dragen, we hebben er maar één !

Belasten we ons lichaam niet te vroeg, te veel ? Wat is de invloed van de gekozen sport op ons lichaam op langere termijn ? Wat doet sporten met ons hart...

Dat brengt ons bij het preventief hartonderzoek. Met de regelmaat van de klok waait de discussie hierover op. Moet dit voor alle sporters verplicht worden... ? Moet de gemeenschap deze kosten dragen (het onderzoek terugbetalen van uit de gezondheidszorg)... ? Worden hierbij mensen uitgesloten (van het sporten als er een verhoogd risico is én van het preventief onderzoek als je niet sport) ?
De laatste druppel inkt is hierover nog niet gevloeid... Alleen wordt er hierdoor wel voorbijgegaan aan de essentie : het onderzoek bestaat ! En het staat open voor iedereen... iedereen die dat wil kan bij een (sport)arts het preventief hartonderzoek laten afnemen. Laten we daar vooral niet aan voorbijgaan ! Want elke jonge hartdode is er één te veel.

Daarom moeten we proberen om het aantal gevallen van hartstilstand tijdens het sporten zo klein mogelijk te houden. Onderliggende oorzaken van hartstilstand kunnen meestal opgespoord worden met een eenvoudig onderzoek, een electrocardiogram. Het is aan de arts dit te beoordelen en evalueren volgens de juiste criteria.
Je moet er rekening mee houden dat elk onderzoek een momentopname is. Elke sport/keuringsarts zal je er dan ook op wijzen dat een preventief onderzoek nooit 100 % zekerheid biedt. Er zullen op een ander moment beïnvloedende factoren zijn die je risico kunnen vergroten. Topcardioloog prof. Dr. Heidbuchel verwoordt het als volgt : “Een onderzoek mét ECG kan tot 85 % van de eventuele onderliggende hartproblemen aan het licht brengen, een onderzoek zonder ECG maar 10 %”

De Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) werkte na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en samen met het Vlaams Ministerie voor Sport een digitaal platform, de Vlaamse aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO), uit. Hierbij wordt het hartonderzoek gekaderd in een ruimer algemeen sportgeschiktheidsonderzoek.

Concreet stelt SKA voor om zo een onderzoek met rus-ECG te doen - voor de meeste sporters op 14 en 18 jaar, voor zeer intensieve sporters om de vier jaar – bij jonge mensen (14-35 jaar) die een sport (willen) beoefenen waarbij enige inspanning komt kijken.

Via de site www.sportkeuring.be kan je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden. Je leeftijd, beoefende sport en de intensiteit van je sportbeoefening zijn bepalende factoren en de tool is bestemd voor recreatieve én competitieve sporters.

Je kan deze vragenlijst samen met je huisarts overlopen of je wenden tot een van de geacrrediteerde sportkeuringsartsen die je op de site terugvindt…
Zij kunnen ook het algemeen sportgeschiktheidsonderzoek volgens deze VASO normen uitvoeren.

Wanneer er sprake is van familiale belasting (hartaandoeningen op jonge leeftijd) of bij een afwijkend ECG, zal je het advies krijgen een cardiale inspanningsproef in te plannen (een fiets- of looptest waarbij gekeken wordt hoe je hart op maximale inspanning reageert) en doorverwezen worden voor verder hartonderzoek (echocardiografie)

Het preventief hartonderzoek is niet terugbetaald door de gewone ziekteverzekering (enkele mutualiteiten voorzien dit wel in de aanvullende verzekering), maar laat ons hier dan maar even een knuppel in het hoenderhok gooien… hoeveel andere kosten maak je bij de beoefening van je sport… ? Van deze kan je leven afhangen…

Houd je hoofd bij je hart !

www.sportkeuring.be
www.gezondsporten.be
www.sportartsen.be