voedingssupplementen


Voedingssupplementen en vitamines kunnen nooit een gezonde levenswijze en een evenwichtige voeding vervangen. Zij kunnen wel een verantwoorde aanvulling zijn.. 
Voor iedere sporter is het daarom zinvol om eerst je voedingspatroon kritisch door te lichten en je te laten informeren door een deskundige (sportdiëtiste, sportarts, ...)
Gebruik nooit voedingsupplementen op eigen initiatief en gebruik alleen producten waarvan de veiligheid door de producent gegarandeerd wordt.

Op verwijzing van je sportarts, kan je bij ons de producten van Sportscontrol kopen.
Deze producten zijn op wetenschappelijke basis ontwikkeld, met maximale veiligheid en garantie naar samenstelling en ingrediënten. Je kan jouw aangekochte product checken via www.PureSports.info