VERSTANDIG BEWEGEN


Je hoeft maar rond je heen te kijken, om te merken dat er meer dan ooit gesport wordt in Vlaanderen.
Niet alleen in ploeg- of teamverband, maar ook individueel.
Bovendien zijn we ook meer dan ooit bewust met onze sport bezig.

Dus gaan we op zoek naar informatie. En dat aanbod is ruim voorhanden : op het internet, in tijdschriften, … overal wordt ons gewezen op het belang van sporten en hoe we daar mee om kunnen gaan.
SportWijzer wil méér zijn : geen algemeen advies, maar samen kijken wat voor jouw specifieke situatie kan, mag of moet...

Immers, of je nu individueel sport of in team, af en toe of dagelijks, puur recreatief of professioneel, voor ieder van ons is het belangrijk om verstandig te bewegen.
Het mag immers nooit de bedoeling zijn om door te sporten ons lichaam meer kwaad dan goed te berokkenen…

Daarmee wil SportWijzer je helpen : een wegwijzer in het sportlandschap om verstandiger te bewegen.
Onze aanpak ? Medisch verantwoorde begeleiding, wetenschappelijk onderbouwde testafnames en programma's met een persoonlijke benadering.