GDPR

Wij springen op de meest zorgzame manier met uw persoonsgegevens om, ook door gebruik te maken van erkende en goedgekeurde software.<br />
Voor uw dossier maken wij gebruik van medische software die uw gegevens alleen verwerkt op basis van uw rijksregisternummer, ingelezen vanuit uw ID kaart. Dit is o.m. nodig voor digitale voorschriften, e-health verslagen, verzekerbaarheidsstatuut, ed. De medische software verwerkt deze gegevens op een zorgvuldige manier. Eventuele wijzigingen aan uw gegevens worden geregistreerd door uw ID kaart opnieuw te laten inlezen. De software die gebruikt wordt voor het verwerken van testen heeft ook een medisch goedgekeurd label en is dus uw garantie op correcte verwerking.
Voor de afspraken vragen wij uw telefoonnummer en email adres om uw afspraak te kunnen bevestigen en om u te kunnen verwittigen bij wijzigingen in de agenda. U kan die gegevens&nbsp; beheren door een account aan te maken op het agendabeheer of dit te melden tijdens uw bezoek.
Wij geven uw gegevens nooit door aan derde partijen en gebruiken geen beeldmateriaal waarvoor u uw toestemming niet heeft gegeven.

1 2 3 | volgende »