Je voorbereiden
Uiteraard moet je om een inspanningstest te ondergaan over een goede gezondheid beschikken.
Het is zeer belangrijk dat je op het moment van de testafname uitgerust, niet ziek en niet geblesseerd bent.
Wij raden dan ook aan om ten minste 2 dagen voor de test geen lange of zware inspanningen te doen.
Na deelname aan een wedstrijd neem je best nog een grotere marge.
Lichte trainingen kunnen natuurlijk wel , zolang je maar fris aan de test kan beginnen.
Zorg er ook zeker voor dat je de dag van de test voldoende gegeten, gedronken en geslapen hebt.
Voorzie sportieve kledij, een handdoek en propere sportschoenen.
Voor een fietstest kan je je eigen fiets meebrengen om op de testbatterij te monteren.

Waaruit bestaat een test ?
- Eerst vul je toestemmingsformulier in.
Door dit te lezen en te ondertekenen, verklaar je dat je voor de arts geen medische informatie achterhoudt, dat je je akkoord verklaart met het testprotocol en dat je je bewust bent van de risico's van de test.
- Samen met de dokter overloop je je medische voorgeschiedenis, risicofactoren en eventuele familale belasting.
Ook je trainingsgewoonten worden overlopen.
- Je lengte, gewicht en BMI worden bepaald. Je bloeddruk wordt gemeten en je vetpercentage wordt berekend.
- Een longfunctiemeting bepaalt je longcapaciteit.
- ECG in rust
- Inspanningsproef : bij toenemende weerstand worden continu het hartritme, de melkzuurconcentratie en evt het ECG, gevolgd om een idee te krijgen van je basisconditie, van het aanpassingsvermogen van je lichaam aan een inspanning en van het verzuringsvermogen.
- Een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek kunnen worden uitgevoerd, met extra aandacht voor ontstekingsparameters, het bloedbeeld, de ijzerstatus, lever- en nierfuncties, vitamines en electrolytes, suiker- en cholesterolgehalte,
- Als de vorige tests extra onderzoeken (bv. Oogonderzoek, longfunctietest, biostatiek, biodynamiek, EEG, ...) vereisen, zullen deze gepland worden.

En nadien ?
Na een grondige analyse van de resultaten, ontvang je een uitgebreid verslag met specifiek en individueel trainingsadvies dat meteen bruikbaar is.
Je krijgt een aantal algemene trainingsadviezen, maar vooral individueel trainingsadvies.
Een trainingsschema kan de ideale trainingsduur, de intensiteit van de training, de omvang en de vorm van de training bepalen