Sportkeuring vs. Sportmedisch onderzoek
De vlag dekt niet altijd de lading

Er was een tijd dat de "keuring" voor sportmedische geschiktheid – helaas - vaak neerkwam om enkele kniebuigingen, bloeddruk meten en het stempeltje onderaan het papier of het kaartje...
Nogmaals helaas merken we dat het zowel voor sporters als voor clubs nog steeds daar op neer komt. Het felbegeerde stempeltje dat je je vergunning mag aanvragen, aan een sportevenement mag deelnemen of toelating krijgt voor competitie.

De Vlaamse Sport-en Keuringsartsen willen hierin al lang veel verder gaan. De onderzoeken hebben veelal een preventief karakter en zijn bedoeld om tot een veilige en medisch verantwoorde sportbeoefening te komen. We spreken dan ook liever van een sportmedisch onderzoek. Het onderzoek reikt ook veel verder dan alleen een hartonderzoek, er wordt ook gekeken naar de belastbaarheid van je lichaam.

SKA (vereniging van Sport-en Keuringsartsen) werkte samen met de Vlaamse overheid een platform uit waarop patiënt, arts en sportvereniging elkaar kunnen vinden.

De patiënt kan via www.sportkeuring.be een online vragenlijst invullen waar hij advies krijgt naar sportmedisch onderzoek volgens de beoefende sport én deze lijst digitaal kan doorsturen naar de sportkeuringsarts van zijn/haar keuze (lijst beschikbaar op www.sportartsen.be)

De arts kan jouw vragenlijst dan op de raadpleging samen met jou overlopen. Hij krijgt meteen ook een overzicht welke onderzoeken er bij jou aanbevolen zijn volgens het VASO protocol (Vlaamse aanbeveling sportmedisch onderzoek). Om deze onderzoeken correct uit te kunnen voeren, volgde hij/zij een bijkomende opleiding als sportarts of tot geaccrediteerd keuringsarts.

De resultaten van dit onderzoek worden door je arts op een veilige manier bewaard. De sporter krijgt nadien een attest mee dat hij/zij medisch geschikt is om een bepaalde sport te beoefenen of aan een evenement deel te nemen. Je arts zal je op je werkpunten wijzen en je adviseren waar je op moet letten.
Voor sommige evenementen of sportbonden kan je arts dit ook meteen digitaal versturen.
Eenvormig, eenvoudig en gemakkelijk… en zo houdt je arts meer tijd over voor de inhoud van het onderzoek en persoonlijk advies… want daar draait medisch verantwoord sporten toch om !