Doe jij regelmatig aan sport of ben je van plan om te gaan sporten ?
Sport dan ook op een medisch verantwoorde manier !

Kan jouw lichaam de intensiteit van de belasting aan, zijn er risicofactoren waar je maar beter rekening mee kan houden, is alles OK met je hart, ...

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters.
Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken.

De website www.sportkeuring.be kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters.

Voor de sportmedische onderzoeken werkt Sportwijzer samen met  Dr. Kris Peeters.
Hij is geaccrediteerd sportkeuringsarts en door de Vlaamse Gemeenschap erkend als arts voor getalenteerde sporters.