FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN ®


De FMS is ontworpen om basisbewegingen te testen en de zwakke schakels in het bewegen aan te wijzen op basis van 7 bewegingen : diepe squat, hordenstap, in-line lunge, schoudermobiliteit, active straight leg raise, rompstabiliteit push up en rotatoire stabiliteit. Door het onderzoeken van deze bewegingspatronen is het mogelijk om functionele beperkingen en asymmetrie eenvoudig te identificeren. Beperkingen in fundamentele bewegingspatronen kunnen negatieve invloed hebben tijdens het sporten, maar ook op het dagelijks leven.
De functional movement screen® richt zich op de mobiliteit binnen het bewegen in een keten, en niet op de mobiliteit van geïsoleerde bewegingen of van een aparte spier of spiergroep. Er wordt bekeken of de uitvoeringswijze correct is, of er compensatie in de beweging optreedt, of er links/rechts verschillen zijn, de beweging pijn uitlokt, enz.

Op basis van de behaalde score kunnen corrigerende oefeningen worden samengesteld in een individueel oefenprogramma, om zo de zwakke schakel uit de keten te trainen en het lichaam terug normaal of beter te laten functioneren. Hierdoor kan de patiënt kwalitatief beter revalideren, kan de sporter blessures voorblijven en gaat het rendement van de sportspecifieke training verhogen.

Een fitte atleet heeft een brede basis van functioneel bewegen, de daarboven liggende laag in de piramide is wat smaller : de functionele prestatie. De top van de piramide zijn de wedstrijdspecifieke vaardigheden.  De FMS® test dus de basis van het functioneel bewegen waarop verder gebouwd wordt in de sport. 

De FMS test is ook een uitstekende tool om evolutie te analyseren. Dezelfde test kan op regelmatige basis herhaald worden om te bekijken hoe de atleet evolueert. Hierbij is het belangrijk dat steeds dezelfde testafnemer de bewegingsscore toekent... en dit is door de 1-1 benadering van Sportwijzer geen probleem.